Ana Sayfa / Doktor Seher Şirin

Doktor Seher Şirin

Kıl dönmesi genellikle genç erkeklerin hastalığı olmakla birlikte genç kadınlarda da azımsanmayacak oranda görülmektedir. Hastalar özellikle genç kızlar hastalık apse yapıncaya kadar önemsemediklerinden, ayıplanma korkusundan ya da utandıklarından hastalıklarını gizlemektedirler. Ancak apse yapınca şiddetli ağrılar nedeniyle mecburen son aşamada gitmektedirler. Kıl dönmesi hastalığında ya da apsesinde doktora ne kadar geç gidilirse ve müdahale ne kadar ileri dönemde yapılırsa başarı şansı o kadar az, iyileşme süresi o kadar uzundur.

Kıl dönmesi olan özellikle genç kadınlar utanma duygusuyla kadın genel cerrahi uzmanı aradıklarından muayene ve ameliyat olmak istemezler. Bu alanda size ilk önereceğimiz kadın cerrahlardan birisi Op. Dr. Seher Şirin’dir. 30 Yılı aşkın hekimlik tecrübesi olan Dr. Şirin’i erkek hastalar da kıl dönmesinde uyguladığı teknikler nedeniyle tercih etmektedir. Bu sayfada Op. Dr. Seher Şirin’i yakından tanımaya çalışalım.

Öğrenim hayatı:

1961 Yılında Karaman-Ermenek’te doğmuştur. Çocukluk yılları Mersin’de geçmiştir. İlk orta ve lise eğitimini burada tamamlamıştır. Doktorluğa ilk adımı 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazanarak atmıştır. 6 Yıllık eğitim sürecinden sonra 1985 yılında mezun olduktan sonra çalışma hayatına atılmıştır.

Çalışma Hayatı:

Cerrahpaşa Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra Muğla Devlet Hastanesi’nde pratisyen hekim olarak 2 yıllık mecburi hizmet görevini  yapmıştır. Kısa bir süre Silivri Sağlık Grup Başkanlığından sonra 70.Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezinde pratisyen doktor olarak 3 yıl görev yapmıştır.

Uzmanlık Eğitimi:
1990 yılında eski adı SSK. Samatya Hastanesi  yani T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde uzmanlık eğitimine başlamıştır. O yıllarda kadın doktorlar pek fazla rağbet ve cesaret etmediği  için uzun süre tek kadın genel cerrahi doktoru (asistan) olarak çalışmıştır. Gece-gündüz oldukça yoğun geçen  4 yıl süre sonrasında 1994 yılında genel cerrahi ihtisasını tamamlamıştır.

Şişli SSK Hastanesinde Çok Sayıda Kıl dönmesi ameliyatı Yaptı
1994 Yılında genel cerrahi ihtisasını aldıktan sonra Şişli SSK hastanesine uzman olarak atandı. Buradaki 1 Yıl süren görevi sırasında, hastanenin küçük ve koşullarının yetersiz olmasından dolayı büyük ameliyat yapsa da daha çok kıl dönmesi ve fıtık gibi yoğun bakım gerektirmeyen hastalıkların ameliyatına yönelmiştir. Burada çok fazla kıl dönmesi ameliyatı yapmış ve ameliyatlarda her tür tekniği uygulamıştır.

Daha sonra yine hastane imkanları doktorumuzu tatmin etmediğinden daha büyük ve imkanları daha iyi olan Samatya’ya dönmek istemiştir. T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesine (o zamanki adı SSK Samatya Hastanesi)  bu sefer Genel Cerrahi uzmanı olarak dönecektir.

18 Yıl Görev Yaptı
1997 Yılında göreve başladığı T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesinden 2015 yılında emekli olmuştur. Emekli olunca İstanbul Yeşilyurt’ ta  özel bir klinikte Genel Cerrahi Uzmanı olarak göreve başlamıştır. Burada 1 yıl kadar (15 ay) kadar çalışmış, çalışma prensiplerinin kendisine ters olmasından dolayı hastalara   yeteri kadar faydalı olamayacağını düşünerek ayrılmıştır.

İlgilendiği Başlıca Hastalıklar:

Uzun yıllar genel cerrahinin alanına giren her tür hastalığın teşhis ve tedavisini yapmıştır. Doktorumuza burada kadın genel cerrahi uzmanı tercih eden hastalar çoğunlukla başvurmuştur. Kadınlar utanma duygusundan daha fazla olarak meme ve makat hastalıkları nedeniyle başvurmuşlardır. Bunun yanı sıra kıl dönmesi ve makat hastalıklarındaki deneyimi nedeniyle azımsanmayacak kadar fazla erkek hastası da olmuştur.

Makat Hastalıkları Teşhis ve Tedavisi
İlgilendiği ve hizmet verdiği alanların başında makat hastalıkları gelmektedir. Makat hastalıkları alanında teşhis ve tedavisini yaptığı hastalıklara aşağıda göz atalım.

Hemoroid (basur),makat çatlağı (anal fissür),anal hematom,genital ya da anal kondilom gibi hastalıklarda olabilecek en etkili ve hastanın sosyal hayatını etkilemeyecek, lokal anestezi ile muayenehane koşullarında yapılabilecek, hastaneye yatmayı gerektirmeyecek tedavileri tercih etmiştir.

Meme Hastalıkları ve Kanseri:

Op. Dr. Seher Şirin aynı zamanda meme hastalıklarının teşhis ve tedavisinde özellikle meme kanseri alanında uzun yıllar çalışmıştır. SB. İstanbul Eğitim Araştırma hastanesinde meme hastalıkları çalışma gurubunda uzun yıllar aktif olarak çalışmıştır.

Kıl Dönmesi (Pilonidal Sinüs) konusunda yaptığı ameliyatlar:

Çoğunlukla genç erkeklerde görülen bir sorundur. Yukarıda belirttiğimiz gibi kadınlarda da erkekler kadar olmasa da nadir olmayarak görülebilmektedir. Kuyruk sokumu bölgesinden cilt altına kıl, tüy gibi yabancı cisimlerin girmesi ve orada zamanla kapsülü olan kist haline gelmesidir. Kıl dönmesi ilk başlarda ciddi bir şikayete neden olmaz hatta hastalar böyle bir durumun farkına bile varmazlar. Apse , kuyruk sokumunda şiddetli ağrı, devamlı akıntı gibi şikayetler başlayınca çözüm aramaya başlar. Kesin çözüm yolu ameliyattır. Gerçek bir tedavide kıl giriş delikleri, apse çıkış deliği, alttaki kıl yumağı ve etrafındaki kapsül çıkarılmalıdır.

Kıl dönmesinde uygulanan çok fazla yöntemde ameliyat vardır. Bu yöntemleri ve Op. Dr. Seher Şirinin yaptığı ameliyatları gözden geçirelim.

Kıl Dönmesi Apsesi: Apse mevcudiyetinde apsenin boşaltılması gerekir. Dr.Seher Hanım apseyi lokal anestezi altında (+) şeklinde bir kesi ile apseyi boşaltır. Apse boşaltıldıktan sonra ameliyat için ortalama 1 ay beklemeyi tercih eder. Çünkü apseliyken kıl dönmesi ameliyatı yapılmaz, yapılırsa çok daha fazla kötü sonuçlara yol açar.

Mikrosinüsektomi:

Doktorumuzun en çok tercih ettiği ameliyattır. Bu ameliyatı yüzlerce hastada yapmıştır ve sonuçlardan hasta da kendisi de memnundur.

Kıl dönmesi kesesinin olabilecek en küçük kesi ile çıkarılmasıdır. Günümüzde tümör ameliyatları bile küçük kesiler ile yapılırken kıl dönmesi için mecbur kalınmadıkça kocaman kesiler ile ameliyat yapmak gereksizdir. Mikrosinüsektomi, bascom ameliyatının hastaya göre uyarlanmış şeklidir. Mikrosinüsektomide yalnız hastalıklı alan yani kıl giriş delikleri, apse çıkış deliği kıl yumağı etraf kapsülü ile birlikte çıkarılır. Yani fazla doku, sağlam doku çıkarılmaz. Lokla anestezi ile yapıldığından hastanede yatması ve narkoz alması gerekmez. İşlem sonrasında yürüyerek evine gidebilir. 2 cm. kadar bir kesi vardır. Ağrı minimaldir. 1-2 gün içinde işine dönebilir. Günlerce yüzü koyun yatması ve hortumla (dren) gezmesi gerekmez. Pansuman yapılması gereği yoktur. Diğer yöntemlere göre çok az yara izi kalır. Yara açıklaması, enfeksiyon riski gibi yan etkiler çok daha azdır, olsa bile daha kolay tedavi edilebilir. Doku kaybı az olduğundan nüks ihtimali en az olan yöntemdir.

Dr. Seher Şirin mikrosinüsektomiyi biraz daha değiştirerek ilerlemiş hastalıkta, hastalığın durumu uygunsa 2 yada 3 küçük kesiyle yine lokal anestezi ile çoklu (ikili ya da üçlü) mikrosinüsektomi yapmaktadır.

Karydakis yöntemi:

Doktorumuz mikrosinüsektomi yapılamayacak hastalarda karydakis yöntemini tercih etmektedir. Mikrosinüsektomi gibi yalnız hastalıklı alan alınır yani geniş doku kaybı yoktur. Doku bir tarafa doğru 1 cm. kadar kaydırılarak orta hattaki derinlik azaltılır. Bu işlem nüksü azaltmaya yönelik bir işlemdir. Günlerce yüzükoyun yatmasına gerek yoktur. 5-7 günde işine, okuluna dönebilir. Tekrarlama ihtimali mikrosinüsektomiden biraz fazla ama diğer yöntemlerden azdır. Dikiş iz flepteki gibi zikzak şeklinde değil, düz bir çizgi şeklindedir. Yara enfeksiyonu, dikiş açılması gibi riskler diğer flep yöntemlerine göre daha azdır, olursa daha kolay çözümlenebilir.

Doku (Flep) Kaydırma Yöntemleri:

Doktorumuzun mecbur kalmadıkça uygulamadığı, her hastada tercih etmediği bir yöntemdir. Bu ameliyatın daha az tekrarlama olasılığı iddia edildiği yıllarda çok fazla sayıda limberg flep,Z plasti  gibi yöntemler uygulamıştır. Ancak  sonraki zamanlarda bu yöntemde hiç de azımsanmayacak oranda nüks olduğunu görmüştür. Bazı seçilmiş, gerekli hastalarda yine başarılı şekilde bu ameliyatı uygulamaktadır. Kıl dönmesi kistinin orta hattan yanlara doğru  genişlediği ,yan taraflarda apse çıkış deliklerinin olduğu hastalarda kist çıkarıldığında geniş bir doku kaybı oluşur. Yani hastalıklı alan geniş, baklava dilimi şeklindedir. Bu durumda açık olan yarayı kapatmak için flep(doku) kaydırmak gerekmektedir.

Genel anestezi (veya spinal anestezi) ile yapılır. Hastanede yatması gerekir. Büyük ameliyattır.115 gün yüzükoyun yatması ve istirahat etmesi gerekir. Kalacak iz fazladır. Enfeksiyon ,dikiş açılması gibi riskler olabilir, olursa bazen sorun uzun sürebilir. Bu nedenle Dr.Seher Hanım ancak geniş doku kaybı olan hastalarda (mecburen) uygulamaktadır.

Açık Bırakma Tekniği:

Kıl dönmesi kisti yani hastalıklı doku kist zarıyla birlikte çıkarılır. Yara açık bırakılır, zamanla kendiliğinden, pansumanla kapanır. Her ne kadar ameliyatın kısa sürmesi, lokal anestezi ile olabilmesi gibi kolaylıkları olsa da doktorumuz genç bir kişiyi işinden bu kadar uzak bırakmanın, banyo yaptırmamanın doğru olmadığını düşündüğünden pratikte uygulamamaktadır.

Primer kapama yöntemi:

Hastalıklı alan etrafında bir miktar sağlam dokuyla birlikte çıkarılır. Sonra yara dikişle kapatılır. Doku kaybı   fazla olur, orta hat daha da derinleşir, dikişlerde gerginlik oluşur Tekrarlama riski yüksektir.

Marsupiarizasyon, İntrafleksiyon yöntemi:

Doktorumuz bu iki yöntemi de pratikte uygulamamaktadır. Nüks ihtimali yüksek, ağrılı, iyileşme süresi uzun yöntemlerdir

Dr.Seher Şirin mümkün olan hastalarda, özellikle fazla yayılmamış olanlarda mikro sinüsektomiyi tercih etmektedir. Böylece hastanın hastaneye yatmasına, anestezi almasına ve günlerce ağrı çekip yüzü koyun yatmasına gerek kalmaz.İleri derece olanlarda ise mikrosinüsektomiye yakın avantajları bulunan ameliyat çeşiti karidakis ameliyatını uygulamaktadır.

.

Adres Bilgileri: 
Op.Dr.Seher Şirin şu anda İstanbul  Bakırköy’de hizmet vermektedir.
Zeytinlik Mahallesi,Yakut sok.Erçetin Plaza , No 24, Kat  3   Bakırköy/İstanbul.
Tel:0212 5727265, 0212 5727266,  0542 6210888

 

 

Whatsapp Destek
İletişim Bilgilerimiz